Sự khác nhau giữa sáo mèo Việt và sáo mèo Tàu

Điểm giống nhau giữa sáo Mèo Tàu – Việt và sáo Bầu đó là :

 • Thang âm của sáo H mông – Mèo Việt và s Mèo Tàu có thể giống nhau nếu sáo Mèo Việt có nốt thấp nhất thổi mạnh cho ra âm chuẩn và trên s Mèo Tàu thổi thêm một số nốt ở thế bấm phụ.
 • Âm sắc có mang âm hưởng dân tộc, núi rừng. Âm thanh chính của sáo mèo sáo bầu là âm của lam đồng.
 • Thế bấm và thang âm của sáo H mông Mèo Việt giọng Nam các tone hay sử dụng:
 • Tone Đô: Sòn, ((Sìb))Đô, Rê, Mib, Fa, Sol, (Lab),La, Sib, Đô2.
 • Tone Rê: Là, ((Đô)) Rê, Mi, Fa, Sol, La, (Sib), Si, Đô2, Rê2.
 • Thế bấm và thang âm của sáo mèo Tàu các tone hay sử dụng :
 • Tone Đô : Là, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, (Sib, Si) Do2, Re2.
 • Tone Rê : Sì, Re,Mi, Fa#, Sol, La, Si,(Do2,Do2#) Re2, Mi2.

Các nốt trong (…) là nốt ở thế bấm phụ, các nốt trong ((…)) có thể bị sai âm do nó không được quan tâm trong hệ s Mèo Việt.

Như vậy : thang âm của sáo H mông Việt tone Rê nếu có thêm nốt Đô và bỏ đi nốt Si (trên s Mèo Việt tone Đô là nốt La) thì nó giống cây sáo Mèo Tàu. Nhưng nếu cầm theo hệ mèo Việt thì thế bấm có khác nhau. Nếu bịt lỗ Si kia đi thì sẽ giống nhau.

 

 

Hệ bấm thang âm học thổi sáo mèo Việt
Hệ bấm và thang âm để học thổi sáo mèo Việt

 

Điểm khác nhau giữa sáo mèo Việt và s Mèo Tàu, sáo Bầu là :

 • Thế bấm và thang âm: sáo mèo Tàu có 7 lỗ bấm, nhưng lại thổi được nốt bịt cả thổi mạnh là nốt do1 (đối với s Mèo Tàu tone Đô).
 • Nắp miệng thổi của cây s Mèo Việt bằng tre trúc có lợi thế khi chơi s Mèo, đặc biệt là đánh lưỡi kép và rung hơi. Vì không gian phía trong nắp bé, nên người chơi có thể thổi trực tiếp vào lam đồng chứ không phải thổi qua một khoảng không khí như s Mèo Tàu hoặc khoảng không rất to như sáo Bầu.
 • Cách gọi tone sáo, một cái ở giọng trưởng, 1 cái ở giọng thứ.

Nôm na là nếu cùng tone thì sáo H’mông Việt thấp hơn s mèo Tàu 1 cung. Nhưng ở sáo Mèo Việt, nốt bịt cả thổi mạnh thường không chuẩn âm (vì thang âm của nó không có nốt đấy). Còn s Mèo Tàu thì khuyết đi nốt La (trên cây sáo H mông – mèo Việt tone Đô).

 • Sáo H Mông Nữ hệ Việt (hệ 8 lỗ bấm ở s Mèo Nam) thì bị khuyết đi lỗ mib và lỗ la (trên S mèo Việt tone Đô).
 • Sáo H mông Nữ hệ Tàu (hệ 7 lỗ Việt) giống cây sáo H mông – mèo Việt hệ Nam và cao hơn 1 quảng 8.
 • Sáo Bầu thổi dọc và có 2 thanh bè. Sáo bầu khó đánh lưỡi và dùng hơi hơn do phải thổi qua ống bầu nên dể bị hụt hơi phát ra tiếng kêu « è , è … »
 • Sáo Mèo dọc giống sáo mèo Ngang nhưng được thổi dọc như sáo bầu nhưng không có 2 thanh bè. Sáo mèo dọc cũng có nhược điểm giống sáo bầu

Xem thêm: Nên chọn mua sáo mèo Việt, sáo mèo Tàu hay sáo Bầu  Xem các sản phẩm về sáo mèo sáo bầu

Các loại sáo mèo và sáo Bầu
Các loại sáo mèo và sáo Bầu
Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button