Tiêu Việt trúc Hun Khói loại Chuẩn âm

250,000 179,000

Tiêu trúc Hun khói dòng chuẩn âm – giá rẻ.

  • Chất trúc già trên 3 năm.
  • Âm chuẩn có thể dùng để tập luyện – hòa beat.
  • Màu nâu không phai màu.

Liên hệ: 0347188688