Động Tiêu Việt trúc Hun Khói Cao Cấp – hệ tiêu bát khổng và các hệ khác

600,000 489,000

Tiêu trúc Hun khói dòng cao cấp – tiêu bát khổng 8 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ

  • Chất trúc già trên 4 năm.
  • Âm chuẩn và hay, cân bằng cao độ và âm sắc các quảng âm.
  • Màu nâu không phai màu.

Liên hệ: 0347188688