Tiêu giả ngọc trúc tím – tiêu bát khổng Trung Quốc

350,000 299,000

Tiêu trúc tím được sơn màu và chạm khắc rất đẹp.