Tiêu giả ngọc trúc tím – tiêu bát khổng Trung Quốc

350.000,0 299.000,0

Tiêu trúc tím được sơn màu và chạm khắc rất đẹp.

Call Now Button