Tiêu giả ngọc trúc tím 3 khúc – tiêu bát khổng

600,000

Tiêu trúc tím 3 khúc được sơn màu đen và trắng và chạm khắc rất đẹp.