Tiêu giả ngọc trúc tím 3 khúc – tiêu bát khổng

650.000,0 550.000,0

Tiêu trúc tím 3 khúc được sơn màu đen và trắng và chạm khắc rất đẹp.

Hết hàng

Call Now Button