Sáo mèo Nữ – sáo mèo Việt tone Nữ loại Vip

250,000 200,000

Sáo mèo Nữ – sáo mèo Việt giọng Nữ loại tốt là dòng sáo mèo Nữ có chất lượng tốt, có thể mua để sử dụng lâu dài. Bao gồm dòng LTS2, LTS3, LTS4