Sáo mèo Nam trầm- sáo mèo Việt giọng Nam loại Vip

500,000 400,000

Sáo mèo Nam – sáo mèo Việt giọng Nam loại Vip là dòng sản phẩm cao cấp nhất của shop với sự tối ưu về âm thanh và hình thức, trúc nhiều đốt, đẹp, nứa già, dày, làm đồng loại Vip nhất cùng với sự chế tác chuyên nghiệp.