Sáo Dizi Cao Cấp Sơn Mài

10.000.000,0

Sáo Dizi cao cấp được sơn mài các màu, giá thành rất cao được nhập từ hãng Mutong của Trung Quốc. Shop có thể làm dòng này theo yêu cầu với giá rẻ hơn nhưng chất lượng sơn và âm thanh sẽ không cao cấp bằng.

Call Now Button