Sáo chạm rồng và sáo khớp nối cao cấp – Sáo trúc nứa

400.000,0 299.000,0

  • Sáo chạm rồng loại tốt vip và cao cấp: giá từ 300k.
  • Sáo khớp nối loại tốt, Vip và cao cấp: giá từ 300k.
  • Sáo chạm rồng và khớp nối giá từ 400k.
  • Nguyên liệu: nứa già, tròn đẹp.
Call Now Button