Màng rung sáo Dizi – sáo Tàu – tạo âm rung

5,000

Giá màng rung sáo Dizi:

  • Màng rung thường: 5k
  • Màng rung Vip: 25k, 30k