Màng rung sáo Dizi – sáo Tàu – tạo âm rung

5.000,0

Giá màng rung sáo Dizi:

  • Màng rung thường: 5k
  • Màng rung Vip: 25k, 30k
Call Now Button