Cảm âm Vén rèm châu – Nhạc Hoa buồn, 2 tone

Cảm âm bài vén rèm châu một bản nhạc Hoa rất hay của 卷珠帘 Henry Huo (Hoắc Tôn), Bản Cảm âm vén rèm châu 2 tone cao và thấp bản chuẩn nhất, Các nốt nhạc bài vén rèm châu chuẩn.

Cảm âm bài Vén rèm châu tone thấp – tone hay sử dụng.

S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2.
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.
S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2,
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.
F2 S2 F2 M2 R2 M2 S.
L sib F2 M2 R2 D2 sib D2 R2.
F2 S2 F2 M2 R M D.
R2 D2 S R2 D2 S F S.
F2 S2 F2 M2 R2 M2 S.
L sib F2 M2 R2 D2 sib D2 R2.
F2 S2 F2 M2 R M D.
R2 D2 S R2 D2 S F S.
S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2,
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.

Cảm âm vén rèm châu tone cao thổi từ Rê2.

R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2.
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.
R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2,
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.
D3 R3 D3 Si2 L2 Si2 R2.
M2 F2 D3 Si2 L2 S2 F2 S2 L2.
D3 R3 D3 Si2 L Si S.
L2 S2 R2 L2 S2 R2 D2 R2.
D3 R3 D3 Si2 L2 Si2 R2.
M2 F2 D3 Si2 L2 S2 F2 S2 L2.
D3 R3 D3 Si2 L Si S.
L2 S2 R2 L2 S2 R2 D2 R2.
R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2,
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.

Bản cover bằng động tiêu bài vén rèm châu.

 

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button