Cảm âm Vén rèm châu – Nhạc Hoa buồn, 2 tone

Cảm âm bài vén rèm châu một bản nhạc Hoa rất hay của 卷珠帘 Henry Huo (Hoắc Tôn), Bản Cảm âm vén rèm châu 2 tone cao và thấp bản chuẩn nhất, Các nốt nhạc bài vén rèm châu chuẩn.

Cảm âm bài Vén rèm châu tone thấp – tone hay sử dụng.

S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2.
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.
S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2,
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.
F2 S2 F2 M2 R2 M2 S.
L sib F2 M2 R2 D2 sib D2 R2.
F2 S2 F2 M2 R M D.
R2 D2 S R2 D2 S F S.
F2 S2 F2 M2 R2 M2 S.
L sib F2 M2 R2 D2 sib D2 R2.
F2 S2 F2 M2 R M D.
R2 D2 S R2 D2 S F S.
S R2 D2 sib L S S F R-D.
Sib F2 M2 R2 D2 R2.
R2 F2 S2 F2 R2 D2,
Sib D2 R2 D2 sib S F-S.
F S sib L R D sib S.

Cảm âm vén rèm châu tone cao thổi từ Rê2.

R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2.
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.
R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2,
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.
D3 R3 D3 Si2 L2 Si2 R2.
M2 F2 D3 Si2 L2 S2 F2 S2 L2.
D3 R3 D3 Si2 L Si S.
L2 S2 R2 L2 S2 R2 D2 R2.
D3 R3 D3 Si2 L2 Si2 R2.
M2 F2 D3 Si2 L2 S2 F2 S2 L2.
D3 R3 D3 Si2 L Si S.
L2 S2 R2 L2 S2 R2 D2 R2.
R2 L2 S2 F2 M2 R2 R2 D2 L-S.
F2 D3 Si2 L2 S2 L2.
L2 D3 R3 D3 L2 S2,
F2 S2 L2 S2 F2 R2 D2-R2.
D2 R2 F2 M2 L S F2 R2.

Bản cover bằng động tiêu bài vén rèm châu.

 

Lãng Tử Sáo

Lãng Tử Sáo

CHẾ TẠO TIÊU SÁO at SHOP LÃNG TỬ SÁO
Tôi đam mê tiêu sáo
Bộ môn âm nhạc truyền thống sáo trúc
Tôi đam mê chế tạo
Để tạo ra những cây tiêu, sáo tốt nhất
Hãy mua sáo ủng hộ tôi nhé!
Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *