Cảm âm sáo trúc Bến Thượng Hải 2 tone

Cảm âm sáo trúc Bến Thượng Hải, Cảm âm Bến Thượng Hải bản chuẩn được dịch giọng gồm tone cao và tone thấp. Bến Thượng Hải là một bản nhạc Hoa rất hay, nên tập thổi ngay.

Cảm âm bài bến Thượng Hải tone thấp thổi từ nốt La.

Bản cảm âm bến Thượng Hải này nhẹ nhàng và sâu lắng hơn.

L D2 R2, L D2 S, L D2 R2 F2 R2 D2 F L S
S L D2 L-S L R, R F S L S F R F D
L D2 R2, L D2 S, L D2 R2 F2 R2 D2 F L S
S L D2 L-S L R, R F S L M R D R F
F2 F2 R2 F2, R2 F2 R2 D2, D2 D2 L R2, D2 F S F S L
L L S L, L F2 M2 R2, L L S, L F2 F2 R2 L D2
L D2 R2, L D2 S, L D2 R2 F2 R2 D2 F L S
S L D2 L-S L R, R F S L M R D R F

F2 F2 R2 F2, R2 F2 R2 D2, D2 D2 L R2, D2 F S F S L
L L S L, L F2 M2 R2, L L S, L2 F2 F R2 L D2
L D2 R2, L D2 S, L D2 R2 F2 R2 D2 F L S
S L D2 L-S L R, R F S L M R D R F
S L D2 L-S L R, R F S L M R D R F

Cảm âm bài bến Thượng Hải tone cao thổi từ nốt Mi2.

Bản cảm âm Bến Thượng Hải này phổ biến hơn và chơi trên sáo Đô C5 rất hợp nhé!

M2 S2 L2, M2 S2 R2, M2 S2 L2 D3 L2 S2 D2 M2 R2
R2 M2 S2 M2-R2 M2 L, L D2 R2 M2 R2 D2 L D2 S
M2 S2 L2, M2 S2 R2, M2 S2 L2 D3 L2 S2 D2 M2 R2
R2 M2 S2 M2-R2 M2 L, L D2 R2 M2 si L S L D2
D3 D3 L2 D3, L2 D3 L2 S2, S2 S2 M2 L2, S2 D2 R2 D2 R2 M2
M2 M2 R2 M2, M2 D3 si2 L2, M2 M2 R2, M2 D3 D3 L2 M2 S2
M2 S2 L2, M2 S2 R2, M2 S2 L2 D3 L2 S2 D2 M2 R2
R2 M2 S2 M2-R2 M2 L, L D2 R2 M2 si L S L D2

D3 D3 L2 D3, L2 D3 L2 S2, S2 S2 M2 L2, S2 D2 R2 D2 R2 M2
M2 M2 R2 M2, M2 D3 si2 L2, M2 M2 R2, M3 D3 D2 L2 M2 S2
M2 S2 L2, M2 S2 R2, M2 S2 L2 D3 L2 S2 D2 M2 R2
R2 M2 S2 M2-R2 M2 L, L D2 R2 M2 si L S L D2
R2 M2 S2 M2-R2 M2 L, L D2 R2 M2 si L S L D2

Bản cover sáo trúc bài bến Thượng Hải của Tuấn sáo.

Cảm âm bài Bến Thượng Hải thành 2 tone cao và thấp. Các bạn hãy tập ngay nhé!

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button