Cảm âm Nụ hôn đánh mất – Hoàng Yến Chibi nhiều tone

Cảm âm Nụ hôn đánh mất, Hoàng Yến Chibi đang là bản nhạc hot hiện nay. Cảm âm nụ hôn đánh mất kèm lời bài hát được dịch thành 2 tone cao thấp.

Cảm âm Nụ hôn đánh mất tone thấp thổi từ nốt F.

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F L M R M R D D D
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L
Và anh đâu biết và em chưa dám
R S L L L-sib R S L L-sib
Nên thế là vụt mất nhau một đời.
S L R R L S D R

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F L M L R D D D
Em nát tan cõi lòng nên mong anh
F L M L R L L L
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm
R S L L-sib, R S L L-sib
Nên thế là lạnh giá em một đời.
S L R R S-L S D R

[Chorus] Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

D R M F F R F L, M L R L D D
F M F L M L, M R R R L L L F

Và anh đâu biết và em chưa dám
R S L L L-sib R S L L-sib
Nên thế là vụt mất nhau một đời.
S L R R L S D R

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F L M L R D D D
Em nát tan cõi lòng nên mong anh
F L M L R L L L
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm
R S L L-sib, R S L L-sib
Nên thế là lạnh giá em một đời.
S L R R S-L S D R

[Chorus] Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F R F L D2-R2 D2 D2 D2 D2
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi
F R F L sib sib L L L
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ
F R F L R2 R2 D2 D2 sib L
Biết thương ai bao giờ
sib L L S F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa
S S F S-L S, S R S-L S
Đau lòng quá.
F M S-L

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F L M R M R D D D
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh
F L M R M R L L L

Các bạn cũng có thể nâng lên 1 quảng 8 thổi từ F2 để thổi tone cao hơn nhé

Cảm âm Nu hôn đánh mất tone cao, thổi từ nốt D2.

D2 M2 Si L Si L S S S
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2
L R2 M2 M2 M2-F2 L R2 M2 M2-F2
R2 M2 L L M2 R2 S L

D2 M2 Si M2 L S S S
D2 M2 Si M2 L M2 M2 M2
L R2 M2 M2-F2, L R2 M2 M2-F2
R2 M2 L L R2-M2 R2 S L

D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
F2 M2 M2 R2 D2
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
D2 Si R2-M2

S L Si D2 D2 L D2 M2, Si M2 L M2 S S
D2 Si D2 M2 Si M2, Si L L L M2 M2 M2 D2

L R2 M2 M2 M2-F2 L R2 M2 M2-F2
R2 M2 L L M2 R2 S L

D2 M2 Si M2 L S S S
D2 M2 Si M2 L M2 M2 M2
L R2 M2 M2-F2, L R2 M2 M2-F2
R2 M2 L L R2-M2 R2 S L

[CHOrUS] D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
F2 M2 M2 R2 D2
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
D2 Si R2-M2

D2 L D2 M2 S2-L2 S2 S2 S2 S2
D2 L D2 M2 F2 F2 M2 M2 M2
D2 L D2 M2 L2 L2 S2 S2 F2 M2
F2 M2 M2 R2 D2
R2 R2 D2 R2-M2 R2, R2 L R2-M2 R2
D2 Si R2-M2

D2 M2 Si L Si L S S S
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2
D2 M2 Si L Si L M2 M2 M2

 

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button