Cảm âm chính chúa chọn con bản chuẩn

Cảm âm chính chúa chọn con. Bản cảm âm chính chúa chọn con bản chuẩn nhất kèm lời bài hát, được dịch ra 3 tone cao thấp.

Cảm âm chính chúa chọn con tone thấp thổi từ L.

Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó
L L D2 R2 F2 D2 R2 R2 R2-D2 L R F S L
Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước.
L L-D2 R2 L2 S2 L2 L2 R2 S2 S2 R2-S2 L2
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài
F2 L2 S2 S2 L2 F2 R2 R2 F2 M2 R2 D2 R2 L
Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn con.
L M2 M2 S2 M2-R2 D2 L M2-R2 D2 R2

Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc.
L2 S2 L2 S2 L2 F2 R2 R2 M2 M2 M2-R2 D2 L L L L M2 M2 R2 R2 L2
Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan.
L2 S2 L2 S2 L2 F2 R2 R2 M2 M2 M2-R2 D2 L L, L M2-S2 M2 R2 D2 D2 R2

Đoạn sau lặp lại:

Cảm âm chính chúa chọn con tone cao thổi từ M2

M2 M2 S2 L2 D3 S2 L2 L2 L2-S2 M2 L D2 R2 M2
M2 M2-S2 L2 M3 R3 M3 M3 L2 R3 R3 L2-R3 M3
D3 M3 R3 R3 M3 D3 L2 L2 D3 Si2 L2 S2 L2 M2
M2 Si2 Si2 R3 Si2-L2 S2 M2 Si2-L2 S2 L2

M3 R3 M3 R3 M3 D3 L2 L2 Si2 Si2 Si2-L2 S2 M2 M2 M2 M2 Si2 Si2 L2 L2 M3
M3 R3 M3 R3 M3 D3 L2 L2 Si2 Si2 Si2-L2 S2 M2 M2, M2 Si2-R3 Si2 L2 S2 S2 L2

Cảm âm chính chúa chọn con tone cao.
L# = Sib

R2 R2 F2 S2 L#2 F2 S2 S2 S2-F2 R2 S L# D2 R2
R2 R2-F2 S2 R3 D3 R3 R3 S2 D3 D3 S2-D3 R3
L#2 R3 D3 D3 R3 L#2 S2 S2 L#2 L2 S2 F2 S2 R2
R2 L2 L2 D3 L2-S2 F2 R2 L2-S2 F2 S2

 

R3 D3 R3 D3 R3 L#2 S2 S2 L2 L2 L2-S2 F2 R2 R2 R2 R2 L2 L2 S2 S2 R3
R3 D3 R3 D3 R3 L#2 S2 S2 L2 L2 L2-S2 F2 R2 R2, R2 L2-D3 L2 S2 F2 F2 S2

 

 

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button