Cảm âm Bước Qua Đời Nhau – Lê Bảo Bình 3 tone


Cảm âm bước qua đời nhau tone thấp thổi từ Rê

Mình bước qua đời nhau ,
R L S F L

Để làm nhau đau
S L D2 D2

Để làm nhau khóc gặp nhau ko muốn chào.
S L D2 R2 D2 R2 D2 R2 L

Mình bước đời nhau, để lại thương đau
R L S F L, S L D2 D2

Để lại vệt sâu có xóa mờ đc đâu
S L D2 R2 F2 M2 R2 D2 R2

Mình đã từng hạnh phúc, phải ko anh ơi
R L S F L, S L D2 D2

Mình từng chung lối khổ đau lẫn tiếng cười
S L D2 R2 D2 R2 D2 R2 L

Mình đã luôn từng nói, à ko thể chưa
R L S F L, S L S L D2

Mình từng thế ước mãi ko bao giờ xa.
S L D2 F2 M2 R2 D2 R2

Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 S L D2

Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 S L

Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa ,
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 S L D2

vội vàng quá để mình mất nhau.
L D2 R2, R2 R2 L2 S2

Ngày ấy giá em và anh chúng ta đừng cố chấp
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 S L D2

Ngày ấy giá anh và em chúng ta bình tĩnh hơn.
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 F S L

Ngày đấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã, để 2 ta 2 ta sẽ ko
L F2 M2 R2 D2 R2 R2 D2 S L D2, L D2 R2, R2 R2 L2 S2

Bước qua đời nhau.
M2 R2 D2 R2

Cảm âm bước qua đời nhau tone cao thổi từ Sol giống thầy Hoàng Anh

MÌNH BƯỚC QUA ĐỜI NHAU ,
S R2 D2 L# R2

ĐỂ LÀM NHAU ĐaU
D2 R2 F2 F2

ĐỂ LÀM NHAU KHÓC GẶP NHAU KO MUỐN CHÀO.
D2 R2 F2 S2 F2 S2 F2 S2 R2

MÌNH BƯỚC ĐỜI NHAU, ĐỂ LẠI THƯƠNG ĐaU
S R2 D2 L# R2, D2 R2 F2 F2

ĐỂ LẠI VỆT SÂU CÓ XÓA MỜ ĐC ĐÂU
D2 R2 F2 S2 L#2 L2 S2 F2 S2

MÌNH ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC, PHẢI KO AnH ƠI
S R2 D2 L# R2, D2 R2 F2 F2

MÌNH TỪNG CHUNG LỐI KHỔ ĐaU LẪN TIẾNG CƯỜI
D2 R2 F2 S2 F2 S2 F2 S2 R2

MÌNH ĐÃ LUÔn TỪNG NÓI, À KO THỂ CHƯA
S R2 D2 L# R2, D2 R2 D2 R2 F2

MÌNH TỪNG THẾ ƯỚC MÃI KO BAo GIỜ XA.
D2 R2 F2 L#2 L2 S2 F2 S2

MÀ CỚ Sao TA GIỜ ĐÂY BƯỚC QUA ĐỜI NHAU
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 D2 R2 F2

RỒI TRÁI TIm TA PHẢI ĐaU NHỚ NHUNG VÌ NHAU
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 D2 R2

VÀ CÓ KHI NÀO Em THẤY TIẾC NUỐI VỀ NGÀY XƯA ,
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 D2 R2 F2

VỘI VÀNG QUÁ ĐỂ MÌNH MẤT NHAU.
R2 F2 S2, S2 S2 R3 D3

NGÀY ẤY GIÁ Em VÀ AnH CHÚNG TA ĐỪNG CỐ CHẤP
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 D2 R2 F2

NGÀY ẤY GIÁ AnH VÀ Em CHÚNG TA BÌNH TĨNH HƠN.
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 L# D2 R2

NGÀY ĐẤY GIÁ AnH KÌM NÉN MỖI KHI MÌNH CÃI VÃ, ĐỂ 2 TA 2 TA SẼ KO
R2 L#2 L2 S2 F2 S2 S2 F2 D2 R2 F2, R2 F2 S2, S2 S2 R3 D3

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU.
L2 S2 F2 S2

Cảm âm bước qua đời nhau tone cao thổi từ La

MÌNH BƯỚC QUA ĐỜI NHAU ,
L M2 R2 D2 M2

ĐỂ LÀM NHAU ĐaU
R2 M2 S2 S2

ĐỂ LÀM NHAU KHÓC GẶP NHAU KO MUỐN CHÀO.
R2 M2 S2 L2 S2 L2 S2 L2 M2

MÌNH BƯỚC ĐỜI NHAU, ĐỂ LẠI THƯƠNG ĐaU
L M2 R2 D2 M2, R2 M2 S2 S2

ĐỂ LẠI VỆT SÂU CÓ XÓA MỜ ĐC ĐÂU
R2 M2 S2 L2 D3 Si2 L2 S2 L2

MÌNH ĐÃ TỪNG HẠNH PHÚC, PHẢI KO AnH ƠI
L M2 R2 D2 M2, R2 M2 S2 S2

MÌNH TỪNG CHUNG LỐI KHỔ ĐaU LẪN TIẾNG CƯỜI
R2 M2 S2 L2 S2 L2 S2 L2 M2

MÌNH ĐÃ LUÔn TỪNG NÓI, À KO THỂ CHƯA
L M2 R2 D2 M2, R2 M2 R2 M2 S2

MÌNH TỪNG THẾ ƯỚC MÃI KO BAo GIỜ XA.
R2 M2 S2 D3 Si2 L2 S2 L2

MÀ CỚ Sao TA GIỜ ĐÂY BƯỚC QUA ĐỜI NHAU
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 R2 M2 S2

RỒI TRÁI TIm TA PHẢI ĐaU NHỚ NHUNG VÌ NHAU
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 R2 M2

VÀ CÓ KHI NÀO Em THẤY TIẾC NUỐI VỀ NGÀY XƯA ,
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 R2 M2 S2

VỘI VÀNG QUÁ ĐỂ MÌNH MẤT NHAU.
M2 S2 L2, L2 L2 M3 R3

NGÀY ẤY GIÁ Em VÀ AnH CHÚNG TA ĐỪNG CỐ CHẤP
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 R2 M2 S2

NGÀY ẤY GIÁ AnH VÀ Em CHÚNG TA BÌNH TĨNH HƠN.
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 D2 R2 M2

NGÀY ĐẤY GIÁ AnH KÌM NÉN MỖI KHI MÌNH CÃI VÃ, ĐỂ 2 TA 2 TA SẼ KO
M2 D3 Si2 L2 S2 L2 L2 S2 R2 M2 S2, M2 S2 L2, L2 L2 M3 R3

BƯỚC QUA ĐỜI NHAU.
Si2 L2 S2 L2

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button