Cảm âm bài Họa Tâm 2 tone

Cảm âm Họa Tâm, một bản nhạc Hoa hay và không khó để tập thổi, cảm âm bài Họa Tâm 2 tone cao thấp, rất hợp với sáo tone trầm, sáo Dizi và động tiêu

Cảm âm Họa Tâm 2 tone.

Cảm âm bài họa tâm thổi từ L tone cao.

L D2 R2, R2 F2 M2 R2 D2 L
L D2 R2, R2 F2 M2 D2 Sol2 L2
D3 L2 L2.. Sol F2 Sol2..F2 Sol2 F2 M2 D2 R2
L D2 R2, R2 L2 Sol2 F2 M2 D2 R2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2, Sol2 D3 L2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2 D3 R3 Sol2 L2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2 ,F2 M2 F2, Sol2 F2 M2 D2 R2
L D2 R2, R2 L2 Sol2 F2 M2 D2 R2
L D2 R2, R2 F2 M2 R2 D2 L
L D2 R2, R2 F2 M2 D2 Sol2 L2
D3 L2 L2.. Sol2 F2 Sol2..F2 Sol2 F2 M2 D2 R2
L D2 R2, R2 L2 Sol2 F2 M2 D2 R2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2, Sol2 D3 L2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2 D3 R3 Sol2 L2
D3 L2 L2 Sol2 F2 Sol2 ,F2 M2 F2, Sol2 F2 M2 D2 R2
L D2 R2, R2 L2 Sol2 F2 M2 D2 R2

Cảm âm Họa Tâm thổi từ Rê tone thấp.

R F S, S SIB L S F R
R F S, S SIB L F D2 R2
F2 R2 R2.. D SIB D2..SIB D2 SIB L F S
R F S, S R2 D2 SIB L F S
F2 R2 R2 D2 SIB D2, D2 F2 R2
F2 R2 R2 D2 SIB D2 F2 S2 D2 R2
F2 R2 R2 D2 SIB D2 ,SIB L SIB, D2 SIB L F S
R F S, SON R2 D2 SIB L F S
R F S, S SIB L S F R
R F S, S SIB L F D2 R2
F2 R2 R2.. D2 SIB D2..SIB D2 SIB L F S
R F S, S R2 D2 SIB L F S
F2 R2 R2 D2 SIB D2, D2 F2 R2
F2 R2 R2 D2 SIB D2 F2 S2 D2 R2
F2 R2 R2 D2 SIB D2 ,SIB L SIB, D2 SIB L F S
R F S, SON R2 D2 SIB L F S

Bản cover bài họa tâm bằng động tiêu.

Như vậy, mình vừa dịch thêm được 1 tone cảm âm bài Họa Tâm, các bạn có thể dịch thêm nhưng sẽ dính thăng giáng khá nhiều, 2 bản cảm âm Họa Tâm này là 2 bản không có thăng giáng.

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button