Cảm âm bài cô gái M52 bản chuẩn nhiều tone

Cảm âm bài cô gái M52, viết về tình yêu của một cô gái cao 1M52. Bản cảm âm cô gái M52 được dịch ra 2 tone cao thấp.

Cảm âm cô gái M52 tone trung, thổi từ F.

F S L S F S D2
(D2 L D2 D2 R2 L) phần đệm
F S L S F S R
(D2 L D2 D2 R2 L) phần đệm
R2 D2 R2 F2 R2 D2
D2 D2 R D2 L S S S L S F S F
F F R2 F F S F
F S L S F S D2
(D2 L D2 D2 R2 L) phần đệm
F S L S F S R
(D2 L D2 D2 R2 L) phần đệm
R2 D2 R2 F2 R2 D2
D2 D2 R2 D2 L S S S L S F S F
F F R F F S F
F2 R2 D2 R2 F2 F2 F2 R2 D2 R2 F2
F2 F2 R2 D2 R2 F2, L2 S2 L2 S2 F2 S2 F2
S2 S2 F2 S2 L2 S2 F2 R2
S2 L2 S2 L2 D3 L2 S2 F2

Cảm âm cô gái M52 tone cao, thổi từ D2.

D2 R2 M2 R2 D2 R2 S2
(S2 M2 S2 S2 L2 M2) phần đệm
D2 R2 M2 R2 D2 R2 L
(S2 M2 S2 S2 L2 M2) phần đệm
L2 S2 L2 D3 L2 S2
S2 S2 L S2 M2 R2 R2 R2 M2 R2 D2 R2 D2
D2 D2 L2 D2 D2 R2 D2
D2 R2 M2 R2 D2 R2 S2
(S2 M2 S2 S2 L2 M2) phần đệm
D2 R2 M2 R2 D2 R2 L
(S2 M2 S2 S2 L2 M2) phần đệm
L2 S2 L2 D3 L2 S2
S2 S2 L2 S2 M2 R2 R2 R2 M2 R2 D2 R2 D2
D2 D2 L D2 D2 R2 D2
D3 L2 S2 L2 D3 D3 D3 L2 S2 L2 D3
D3 D3 L2 S2 L2 D3, M3 R3 M3 R3 D3 R3 D3
R3 R3 D3 R3 M3 R3 D3 L2
R3 M3 R3 M3 S3 M3 R3 D3

Vậy là mình vừa chia sẽ cảm âm bài cô gái M52 2 tone cao và thấp, chúc các bạn thổi sáo tốt hơn, nếu cảm âm có gì sai sót, vui lòng để lại góp ý ở phần bình luận.

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button