Cảm âm Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Cảm âm bài ánh trăng nói hộ lòng tôi, Cảm âm Ánh trăng nói hộ lòng anh 2 tone cao và thấp, Bài này rất lại rất hay và giàu cảm xúc nhưng rất dể thổi, hãy cầm sáo và tập thổi ngay nhé!

Cảm âm bài ánh trăng nói hộ lòng anh tone cao thổi từ nốt Sol.

Bản cảm âm ánh trăng nói hộ lòng anh này dùng sáo Đô C5 chơi rất phiêu. Các bạn thổi sáo tốt rồi thì có thể thử chơi thêm tone này nhé.

S Đ2 M2 S2, Đ2 Si M2 S2
S2 L2 Si2 Đ3 Si2 L2 S2
M2 R2 Đ2 Đ2 Đ2, M2 R2 Đ2 Đ2 Đ2
R2 M2 R2 Đ2 L M2 R2
S Đ2 M2 S2, Đ2 Si M2 S2
S2 L2 Si2 Đ3 Si2 L2 S2
M2 R2 Đ2 Đ2 Đ2, M2 R2 Đ2 Đ2 Đ2
R2 M2 R2 L Si R2 Đ2
S2 M2 R2 Đ2 M2 S2 Si
L Si L Si L S M2
S2 M2 R2 Đ2 S2 Si
L Si Đ2 Đ2 Đ2 R2 M2 R2

Cảm âm ánh trăng nói hộ lòng tôi tone thấp thổi từ nốt Đô.

Bản cảm âm ánh trăng nói hộ lòng anh này chơi nhẹ nhàng với sáo S trầm G4 rất tuyệt.

Đ F L Đ2, F M L Đ2
Đ2 R2 M2 F2 M2 R2 Đ2
L S F F F, L S F F F
S L S F R L S
Đ F L Đ2, F M L Đ2
Đ2 R2 M2 F2 M2 R2 Đ2
L S F F F, L S F F F
S L S R M S F
Đ2 L S F L Đ2 M
R M R M R Đ L
Đ2 L S F Đ2 M
R M F F F S L S

Ngoài ra các bạn cũng có thể thổi tone này (nếu dùng sáo Dizi chơi tone này cũng hay đấy).

F L# R2 F2, L# L R2 F2
F2 S2 L2 L#2 L2 S2 F2
R2 Đ2 L# L# L#, R2 Đ2 L# L# L#
Đ2 R2 Đ2 L# S R2 Đ2
F L# R2 F2, L# L R2 F2
F2 S2 L2 L#2 L2 S2 F2
R2 Đ2 L# L# L#, R2 Đ2 L# L# L#
Đ2 R2 Đ2 S L Đ2 L#
F2 R2 Đ2 L# R2 F2 L
S L S L S F R2
F2 R2 Đ2 L# F2 L
S L L# L# L# Đ2 R2 Đ2

Bản cover sáo trúc hay bài Ánh trăng nói hộ lòng tôi.

Như vậy, cachthoisao.com đã giúp các bạn dịch cảm âm bài ánh trăng nói hộ lòng tôi thành 3 tone khác nhau. Chúc các bạn thổi sáo tốt.

Lãng Tử Sáo

Bình luận

Bình luận

Sáo các tone Việt phổ biến: Sáo đô hoặc sáo La trầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền mã captcha *

Call Now Button